Kontakt

Stiftelsen Rasmusgården
Haviståkersvägen 92 - 95
66600 Vörå

Ordförande:
Ulrika Rasmus
040-9651561
ulrika.rasmus@evl.fi

Sekreterare/kassör
Göran Holms
050-3728172
goran.holms@netikka.fi

Kontaktperson till Musmamman
Ulrika Rasmus
040-9651561